Tầm nhìn và Sứ mệnh

Bằng việc tạo ra sản phẩm chất lượng cùng môi trường kinh doanh trách nhiệm và bền vững, chúng tôi mong muốn mang đến các sản phẩm chất lượng cho cộng đồng và hỗ trợ kinh doanh cùng các thế hệ hiện tại và tương lai. Chúng tôi mang đến những sản phẩm tốt nhất từ khắp nơi trên thế giới đồng thời cam kết hoạt động trách nhiệm với xã hội, tạo ra sự yêu thích từ khách hàng và đối tác.

Tầm nhìn

Khởi nguồn từ tiêu chuẩn quốc tế cao cấp, mang lại những sản phẩm tốt nhất đến từ nguồn gốc chất lượng nhất, và mang đến cho đối tác một cuộc sống đáng mơ ước để trở thành thương hiệu tốt nhất, có giá trị cho tất cả mọi người.

Sứ mệnh

Tạo dấu ấn trong tâm trí khách hàng bằng chất lượng tốt nhất, sự chân thành và cơ hội tuyệt vời để phát triển thịnh vượng trên toàn thế giới.

Các giá trị & Nền tảng của chúng tôi

Các giá trị phản ánh cách thức kinh doanh của chúng tôi: những chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp khi làm việc với đối tác kinh doanh, nhà đầu tư, cộng sự và xã hội.

1

Tập trung vào tương lai và kết quả

Chúng tôi tập trung vào kết quả. Điều này cho phép chúng tôi đảm bảo tương lai cũng như tạo dựng nền tảng, niềm tin vững mạnh cho cộng đồng và xã hội.

2

Trách nhiệm và sự bền vững

Chúng tôi hành động một cách cẩn trọng và có trách nhiệm vì lợi ích của cộng đồng và xã hội.

3

Sáng kiến và kiên định

Chúng tôi làm việc theo sáng kiến riêng, với tinh thần trách nhiệm doanh nghiệp và quyết tâm theo đuổi mục tiêu.

4

Cởi mở và tin cậy

Chúng tôi trao đổi các vấn đề quan trọng của công ty một cách kịp thời và cởi mở. Đây là nền tảng tốt nhất cho một mối quan hệ tin cậy.

5

Công bằng

Chúng tôi đối xử công bằng với đồng nghiệp và đối tác kinh doanh, và coi sự công bằng là nền tảng cho thành công của công ty.

6

Sự tin tưởng và uy tín

Chúng tôi chỉ cam kết những gì mà chúng tôi có thể thực hiện, chấp nhận những thỏa thuận mang tính liên kết và tuân thủ pháp luật trong mọi giao dịch kinh doanh.

Rosegold Logo

GIA NHẬP ROSEGOLD NGAY

Trở thành những đối tác Tiên Phong đầu tiên tại Việt Nam

Đăng ký gia nhập

Chúng tôi giới hạn số Đại lý có thể đăng ký, hãy chớp lấy cơ hội sớm nhất của bạn!

Về đầu